Projekt
Utvecklingsprojekt - 186256

Kestävä ja energinen tulevaisuus

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

01.01.2022 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on edistää Suupohjan yritysten kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää toimintaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta sekä käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta. Hankkeessa tavoitteena on kannustaa ja edistää alueella sijaitsevia yrityksiä käynnistämään vähähiilisyyteen, kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen tähtääviä toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on puolueettomalla tiedotuksella lisätä yritysten myönteistä asennetta, ymmärrystä ja aktivoitumista vähähiilisyyden tavoittelemiseksi. Hankkeella tähdätään yritysten valmiuksien lisäämiseen mm omien hiilitiekarttojen ja oman hiilijalanjäljen laskemiseen. Hankkeessa jaetaan tietoutta konkreettisista toimenpiteistä, joilla yritys voi edistää omia vähähiilisyys- ja päästövähennystavoitteitaan. Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä yritysten omien materiaalivirtojen hyödyntämistä esim energian lähteenä, edistää uusiutuvien energioiden käyttöön ottoa ja lisätä energia omavaraisuutta alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

186256

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner