Hanke
Utvecklingsprojekt - 186256

Kestävä ja energinen tulevaisuus

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

31.12.2021 - 29.04.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on edistää Suupohjan yritysten kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää toimintaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta sekä käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta. Hankkeessa tavoitteena on kannustaa ja edistää alueella sijaitsevia yrityksiä käynnistämään vähähiilisyyteen, kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen tähtääviä toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on puolueettomalla tiedotuksella lisätä yritysten myönteistä asennetta, ymmärrystä ja aktivoitumista vähähiilisyyden tavoittelemiseksi. Hankkeella tähdätään yritysten valmiuksien lisäämiseen mm omien hiilitiekarttojen ja oman hiilijalanjäljen laskemiseen. Hankkeessa jaetaan tietoutta konkreettisista toimenpiteistä, joilla yritys voi edistää omia vähähiilisyys- ja päästövähennystavoitteitaan. Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä yritysten omien materiaalivirtojen hyödyntämistä esim energian lähteenä, edistää uusiutuvien energioiden käyttöön ottoa ja lisätä energia omavaraisuutta alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

186256

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

29.04.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

energieffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt