Projekt
Utvecklingsprojekt - 7803

Kestävä korjausrakentaminen – Hållbar byggnadsvård

Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf, Turunmaan korjausrakentamisyhdistys ry

30.11.2015 - 07.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Rakennettu kulttuurimaisema on saaristokuntien vetovoimaisuuden ja viihtyvyyden kannalta olennaista. Toisaalta alueella ei ole kuin yksi rakennusperinnön hoitoon erikoistunutta rakennusalan yritystä, joten suuri osa näistä työmaista menee joko alueen ulkopuolella oleville yrityksille tai toteutetaan ottamatta huomioon säästävän ja säilyttävän korjausrakentamisen menetelmiä. Hankkeessa ei ole tarkoitus kouluttaa rakennusrestauroinnin ammattilaisia, vaan lisäämällä tietotaitoa ennen 1960 rakennettujen rakennusten rakennustekniikasta ja -fysiikasta, materiaaleista sekä säilyttävistä korjaustavoista paranee työn taso ja luonnonresursseja säästyy. Ammattitaidon lisääntyessä rakennusyritysten palvelutarjonta monipuolistuu. Pienet maaseudun rakennusyritykset eivät pysty kilpailemaan suuremmista rakennushankkeista. Hankkeessa annetaan valmiuksia yritysten väliselle verkostoitumiselle ja näin parannetaan yritysten kilpailukykyä. Säilyttävä korjausrakentaminen on resursseja säästävää ja jättää pienemmän hiilijalanjäljen kuin "pura ja rakenna uudestaan" -tapa. Energiataloudellisia ratkaisuja tulee myös tarkastella suhteessa energiatehostamistoimenpiteissä käytettyihin resursseihin ja käytettyjen rakennusmateriaalien elinkaareen. Hankkeessa järjestetään yleisiä tiedonvälitystilaisuuksia yhdessä hankkeeseen palkattavan kokeneen rakennusrestauroinnin ammattilaisen toimesta. Tilaisuuksíen aiheina on rakennustekniikka ja -fysiikka, materiaalitietous sekä mm. energiasäästötoimenpiteett korjausrakentamiesessa ja verkostoitumismahdollisuuksista kohderyhmänä ensisijaisesti maaseudun rakennusalan yritykset ja vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Yhteistyössä haettavan kulttuuriympäristöohjelmahankkeen kanssa järjestetään rakentajille ja yleisölle työpajoja, joissa osallistujia innostetaan arvostamaan ja pitämäään kunnossa rakennettua kulttuuriypäristöään ja käyttämään yritysten palveluja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

7803

Startdatum

30.11.2015

Slutdatum

07.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner