Projekt
Utvecklingsprojekt - 29660

Kestävä kylä 2

Uudenmaan Kylät ry;Nylands Byar r.f.

01.11.2016 - 29.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanketta toteutetaan Uudenmaan Kylät ry:n toiminta-alueella eli Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Hankkeen päätavoitteena on paikallisyhteisöjen vahvistuminen ja omavaraisuuden parantuminen sekä omaehtoisen toiminnan ja sen vaikuttavuuden lisääntyminen. Paikallisyhteisöjen aktiivisuus ja vastuunotto omasta elinympäristöstään ovat tässä tärkeällä sijalla samoin kunnan ja kylien välisen yhteistyön ja kumppanuuden edistyminen. Hankkeen tarkoituksena on kylien välisen vuoropuhelun, verkostoitumisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä uusien toimintatapojen ja jo hyväksi koettujen löytäminen ja valtavirtaistaminen. Kylä - kunta vuoropuhelun ja kumppanuuden syventäminen ja vaikuttavuuden lisääminen ovat myös hankkeessa tärkeitä elinvoimaisten kylien turvaamiseksi. Tarkoitus on tuottaa nettiin kylien käyttöön yhteinen karttapohja, joka jää toimimaan helppokäyttöisenä tiedotuskanavana. Hankkeen tuloksena muodostetaan Kestävien kylien verkosto, jonka piirissä toimii noin viisi paikallistaloutta vahvistavaa teemaryhmää. Joillakin kylillä otetaan käyttöön uusia tai muualta tuotuja hyviä toimintatapoja. Yhteisetu -osuuskunta on erilaisten yhteisöjen ja yksityishenkilöiden uudenlainen toimintatapa. Se on hyvä toiminnan muoto kumppanuuden ja yhteistyön sujuvuuden sekä työllistymisen edistäjänä. Hankkeessa annetaan koulutusta yhteisetu -osuuskunnasta yhteistyössä Ruralia -instituutin kanssa ja innostetaan yhteisöjä sen hyväksikäyttöön kylien elinvoimaisuuden ja työllistymisen lisäämiseksi sekä kunnan ja kylien välisen kumppanuuden toimivaksi kanavaksi. Pyrkimyksenä on saattaa alkuun ainakin yksi yhteisetu -osuuskunta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29660

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

29.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner