Hanke
Utvecklingsprojekt - 13552

KESTÄVÄ TURKISELÄIN -Turkiseläinten jalostus- ja lisääntymisteknologian kehittämishanke

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf

30.09.2015 - 07.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke kohdistuu Pohjanmaan sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan turkistuotantoalueille. Suomessa on noin 930 turkistilaa, joista suurin osa sijaitsee tämän hankkeen kohdealueella. Hankkeen tavoitteena on suomalaisten turkistilojen kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä uusia eläinjalostuksen ja lisääntymisteknologian menetelmiä. Hanke on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, joista ensimmäisen tavoitteena on rakentaa tietokonesimulaatio, joka simuloi vaihtoehtoisia tulevaisuuden sinikettujen jalostusstrategioita, toisen osion tavoitteena on kehittää turkiseläinten sperman analysointimenetelmää ja -protokollaa ja kolmannen tavoitteena on edelliset yhdistämällä selvittää, onko sinikettu-urosten sperman laatua mahdollista parantaa jalostusvalinnan avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13552

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

07.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

produktutveckling
pälsdjursuppfödning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt