Projekt
Utvecklingsprojekt - 93670

Kestävää kehitystä Geoparkissa

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry

31.03.2019 - 05.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry, Geopark-alueen kymmenen kunnan perustama yhdistys. Osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Geopark-valmistelu on hakuvaiheessa: hakemus on jätetty UNESCOlle ja perustettu yhdistys Geoparkin eteenpäin viemiseksi. Geoparkeilta edellytetään jatkuvaa kehittymistä, mikä takaa alueiden korkean laadun. Geopark-alue on matkailualueena väliinputoaja ja nuori, siltä puuttuu myyjä- ja markkinoijataho, tarvitaan uudenlaista verkostoa ja digitalisoitumista kotimaassa ja ulkomailla. Tavoitteena on edistää Geopark-alueen geo- ja luontomatkailun kehittymistä, kaupallistamista ja näkyvyyttä myös kansainvälisesti. Tavoitteena on selvittää Geopark-kohteiden kävijöiden määrät, kysyntätarpeet ja asiakasprofiili sekä paikallistaloudelliset ja hyvinvointivaikutukset, päivittää luontomatkailusuunnitelma ja kestävän matkailun mittaristo. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä alueella monin keinoin, matkailussa ja muussakin toiminnassa. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää korkeakoulujen osaamista ja nuoria teknisiin innovaatioihin, selvityksiin ja popularisointeihin valituissa teemoissa. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin: asiakastiedon kokoaminen pohjaksi Geopark-alueen kehittämiselle, matkailun kehittäminen, kestävän matkailun ja toiminnan kehittäminen sekä tekniset ja tieteelliset innovaatiot, selvitykset ja popularisoinnit. Hankkeessa tehdään mm. työpajoja, opastus- ja tietomateriaalia, opitaan toisilta, kampanjoidaan, tehdään pilotteja ja pieniä teknologiacaseja. Tuloksena alueen hyvinvointi, yhteistyö ja matkailu lisääntyy ja toimijoilla on tuloksellisia työskentelymalleja jatkossa hyödynnettäviksi. Yritykset hyödyntävät digitaalista tekniikkaa, tuotettua materiaalia ja kontaktiverkostoja tehokkaasti ja osaavat rakentaa tuotteita yksin ja yhteistyössä muiden kanssa. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen yritykset, kunnat, paikalliset ihmiset ja matkailijat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93670

Startdatum

31.03.2019

Slutdatum

05.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner