Projekt
Utvecklingsprojekt - 99720

Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

01.09.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Robotiikka, automatiikka ja älyteknologia tekevät tuloaan maatalouteen kiihtyvällä vauhdilla. Uusiin teknologioihin liittyy paljon odotuksia: työn helpottumista, tuotannon laadun parantumista, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Toistaiseksi vain vähän on nostettu esille teknologioiden tuomia hyötyjä ekologiseen kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Teknologioista on olemassa tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia, mutta kaiken kaikkiaan tieto on hajallaan. Kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla -hankkeen tavoitteena on, että tietoa välittämällä ja osaamista yhdistämällä maatalousyrittäjät löytävät uusia vaihtoehtoja kestävyyden edistämiseen, ympäristön kuormituksen vähentämiseen ja työmenetelmien kehittämiseen. Hankkeessa tuotetaan puolueetonta tietoa robotiikan, automatiikan ja älyteknologian hyötykäytöstä sekä rakennetaan verkosto tutkimuksen, koulutuksen, neuvonnan ja käytännön välille. Toimenpiteitä ovat uuden tiedon esittely- ja keskustelupäivät ¿ teknologiatreffit ¿ noin viidestä teemasta, tutustumiset käytännön kohteisiin, konkreettisia hyötyjä ja mahdollisuuksia kuvaavat yhteenvedot sekä monipuolinen viestintä. Toimenpiteissä ja viestinnässä erityistä huomiota kiinnitetään maatalousyrittäjiä puhuttelevaan käytännönläheiseen esitysmuotoon. Esille nostetaan myös aiheisiin liittyviä alueellisten hankkeiden tuloksia ja käytännön kokemuksia eri puolilta Suomea ja Suomen ulkopuoleltakin. Toiminta ylittää toimialarajoja ja yhdistää osaamisaloja: hankkeen aikana yhdistetään maatalouden, teknologian, ympäristöasioiden, työhyvinvoinnin ja talouden hallinnan osaamista. Toteuttajana on Työtehoseura ry yhteistyössä kolmen tutkimus-, koulutus- ja neuvontasektoria edustavan kumppanin kanssa. Näiden lisäksi eri näkökulmia yhdistävään verkostoon kutsutaan avoimesti mukaan aiheen parissa työskentelevät ja kiinnostuneet asiantuntijat sekä maatalousyrittäjät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

99720

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner