Projekt
Utvecklingsprojekt - 167661

Kestävää metsätaloutta muuttuvassa ilmastossa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi luonnon prosesseihin ja yhteiskuntaan. Metsätalouden toimintaympäristö muuttuu samalla tuoden haasteita ja riskejä toimintaan. Haasteet ja riskit syntyvät sekä luonnoprosesseihin, kuten puuston kasvuun tai tuhoriskeihin liittyen, mutta myös toimintaympristön ilmiöissä kuten maaston ja tiestön kantavuudessa. Toisaalta metsätalouden keinoin voidaan metsissä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin, toteuttaa ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä lisäten hiilien varastointia metsissä olevaan puuhun. Samalla voidaan lisääntyvän puuston kasvun kautta tuottaa entistä paremmin puuraaka-ainetta ilmastonmuutosta aiheuttavan hiilidioksidin pitkäaikaiseksi varastoimiseksi puutuotteissa pois ilmakehästä ja korvata ilmastonmuutoksen suurimpana aiheuttajana olevia fossiilisia raaka-aineita. Korvaavuus voi toteutua myös bioenergian tuotannon muodossa. Hankkeessa tuodaan ilmastomuutokseen sopeutumiskeinoja, ilmastonmuutoksen hillitsemiskeinoja ja puuraa-aineen käyttöön liittyvä ilmastokeinoja metsänomistajien ja metsätalouden palvelutuottajien, sekä muiden toimialan toimijoiden käyttöön käytännössä sovellettavassa muodossa. Samalla tarkastellaan yksityistaloudellisen kannattavuuden näkökulmaan keinojen käytössä, mitä kautta voidaan parantaa metsätalouden kannattavuutta samalla kun ilmaston kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä toteutetaan. Metsänomistajia aktivoidaan toteuttamaan toimenpiteitä Pohjois-Savossa. Metsätalouden ympäristönakökulmat otetaan huomioon muuttuvat olosuhteet huomioiden. Hankkeen toteuttaja on Suomen metsäkeskus. Hankkeessa hyödynnetään jatkuvasti karttuvaa tietämys aiheesta ja tuotetaan materiaalia tiedonvälityksen tueksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

167661

Startdatum

01.10.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner