Hanke
Utvecklingsprojekt - 167661

Kestävää metsätaloutta muuttuvassa ilmastossa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi luonnon prosesseihin ja yhteiskuntaan. Metsätalouden toimintaympäristö muuttuu samalla tuoden haasteita ja riskejä toimintaan. Haasteet ja riskit syntyvät sekä luonnoprosesseihin, kuten puuston kasvuun tai tuhoriskeihin liittyen, mutta myös toimintaympristön ilmiöissä kuten maaston ja tiestön kantavuudessa. Toisaalta metsätalouden keinoin voidaan metsissä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin, toteuttaa ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä lisäten hiilien varastointia metsissä olevaan puuhun. Samalla voidaan lisääntyvän puuston kasvun kautta tuottaa entistä paremmin puuraaka-ainetta ilmastonmuutosta aiheuttavan hiilidioksidin pitkäaikaiseksi varastoimiseksi puutuotteissa pois ilmakehästä ja korvata ilmastonmuutoksen suurimpana aiheuttajana olevia fossiilisia raaka-aineita. Korvaavuus voi toteutua myös bioenergian tuotannon muodossa. Hankkeessa tuodaan ilmastomuutokseen sopeutumiskeinoja, ilmastonmuutoksen hillitsemiskeinoja ja puuraa-aineen käyttöön liittyvä ilmastokeinoja metsänomistajien ja metsätalouden palvelutuottajien, sekä muiden toimialan toimijoiden käyttöön käytännössä sovellettavassa muodossa. Samalla tarkastellaan yksityistaloudellisen kannattavuuden näkökulmaan keinojen käytössä, mitä kautta voidaan parantaa metsätalouden kannattavuutta samalla kun ilmaston kannalta hyödyllisiä toimenpiteitä toteutetaan. Metsänomistajia aktivoidaan toteuttamaan toimenpiteitä Pohjois-Savossa. Metsätalouden ympäristönakökulmat otetaan huomioon muuttuvat olosuhteet huomioiden. Hankkeen toteuttaja on Suomen metsäkeskus. Hankkeessa hyödynnetään jatkuvasti karttuvaa tietämys aiheesta ja tuotetaan materiaalia tiedonvälityksen tueksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167661

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

hållbar användning av skog
klimatförändring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt