Hanke
Utvecklingsprojekt - 187298

Kestävää tapahtumamatkailua

Ylitornion kunta

31.12.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke on Ylitornion kunnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on herättää keskustelua, laajentaa ymmärrystä ja syventää tietoa kestävästä luontomatkailusta ja tapahtumatuotannosta. Hankkeen tuotoksena tuodaan esiin luontomatkailuun liittyviä riskejä ja kestävään luontomatkailuun liittyviä vastuita, velvollisuuksia ja hyötyjä. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestetään seminaari, jonka aiheena on kestävä luontomatkailu ja luontomatkailu tukemassa resilienssiä. Seminaari järjestetään Aavasaksan Kruununpuistossa perjantaina 8.7.2022. Koko yleisötapahtuma (seminaari ja festivaali) toimii pilottina kestävästä luontomatkailusta luonnonsuojelualueella Leader Outokairan alueella. Pilotoinnin aikana ja vaiheista kerätään tietoa kestävän ja ympäristövastuullisen toiminnan järjestämisestä luonnonsuojelualueella. Pilotoinnin jälkeen toimitetaan opas luontomatkailutoiminnan järjestäjille. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

187298

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kultur
miljö
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt