Hanke
Utvecklingsprojekt - 124293

Kestävän matkailun Karkkila – yritysryhmähanke

Karkkilan kaupunki

31.08.2020 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kestävän matkailun Karkkila -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Karkkilaa kestävän matkailun kohteena ja edistää karkkilalaista matkailutuote- ja palvelutarjontaa. Hankkeen välillisenä tavoitteena on lisätä matkailijavirtaa Karkkilaan kestävän kehityksen keinoin. Hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja Karkkilan alueen matkailu- ja palvelualan yritystoiminnan ja palvelutarjonnan lisäämiseksi. Hankkeeseen voi osallistua yrityksiä matkailutoimialan lisäksi muiltakin toimialoilta. Hankkeessa kehitetään uusia yrityskohtaisia ja yhteisiä palvelutuotteita. Tuotekehityksessä ja palvelumuotoilussa monipuolistetaan nykyistä palvelutarjontaa kohderyhmäkohtaisesti sekä kotimaiset että kansainväliset matkailijat huomioon ottaen. Yrityskohtaisista palveluista muodostetaan verkoston yhteisiä tuotepaketteja sekä palvelukokonaisuuksia, joissa matkapakettien sisällön tuottajina on useampi matkailuverkoston yritys. Palvelumuotoilun kohderyhminä ovat erityisesti luontomatkailu, hyvinvointimatkailu, työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät paketit sekä tapahtumat. Kestävän matkailun Karkkila -hanke sisältyy Karkkilan kaupungin Kestävä Karkkila – ohjelman toimenpiteisiin. Hanke noudattaa Työ ja elinkeinoministeriön sekä Visit Finlandin vuosille 2019 – 2028 laatimaa valtakunnallista matkailustrategiaa. Strategian sisältö lyhyesti on: Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa. Strategian visio on ”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun”. Matkailualan kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistavat strategiassa tunnistetut neljä painopistettä: 1) kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen, 2) digitaaliseen muutokseen vastaaminen, 3) saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioiden sekä 4) kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

124293

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt