Projekt
Utvecklingsprojekt - 277828

Kestävästi ja vastuullisesti toimiva maatila Hämeessä – MaKe Häme -hanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutokseen varautuminen, sopeutuminen ja hillintä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat väistämättä ajankohtaisia ja jatkossa voimistuvia asioita. Ilmastonmuutos saattaa parantaa maatalouden tuotantokykyä lähitulevaisuudessa pidentyvän kasvukauden ja suuremman lämpösumman kautta. Kuitenkin sään vaihtelut ja ääri-ilmiöt sekä suurempi tauti- ja tuholaispaine saattavat aikaansaada ennalta arvaamattomia haittoja maataloudelle. Parhaiten positiivisista muutoksista maatilayrittäjät voivat hyötyä ja minimoida haittoja varautumalla muutoksiin ennakoivasti, tiedonhankinnalla ja kouluttautumalla. Kestävästi ja vastuullisesti toimiva maatila Hämeessä – MaKe Häme hanke tarjoaa tiedonvälitystä ja koulutusta maatilayrittäjille tuleviin tuotannollisiin ympäristömuutoksiin varautumisessa ja niiden hyödyntämisessä. Tiedonvälitystä ja koulutusta tarjotaan pienryhmissä, webinaareissa, peltotapahtumissa, seminaareissa, koti- ja ulkomaanmatkoilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat Hämeen alueen viljelijät. Hanketta toteutetaan vuosina 2024-2026 ja sen toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Suomi. Hankkeen tuensiirtokumppanina on Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277828

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner