Projekt
Utvecklingsprojekt - 79405

Kestävästi Kaakossa

Kymenlaakson Martat ry

01.02.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toiminnalla kannustetaan kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmien huomioimiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen maaseudun yrityksissä, erityisesti asumispalveluja tarjoavissa yrityksissä, kotitalouksissa, yhteisöissä, yhdistyksissä ja harrastusryhmissä. Hankkeen hakija on Kymenlaakson Martat ry. Etelä-Karjalan Martat ry on hankkeen osatoteuttaja. Hankkeen aikana: - Toteutetaan kiertotalous ja kestävä kehitys -teemaisia, kotitalousosaamiseen liittyviä yhteistyökäyntejä maaseudun yrityksiin, jotka tarjoavat asumispalveluja (mm. hoiva-, hoito- ja perhekodit). - Järjestetään alueen asukkaille, yhdistyksille ja yhteisöille suunnattuja kurssikokonaisuuksia ja tutustumiskäyntejä, jotka tuovat esille kiertotalouden, resurssiviisauden ja kestävän kehityksen näkökulmia sekä kannustavat yhteisöllisyyttä tukevien yleisötapahtumien järjestämiseen. - Toteutetaan kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä työpajoja, tietoiskuja ja tempauksia, joiden teemana ovat esimerkiksi jätteiden lajittelu, kierrätyskelpoisten jätteiden ja poistotekstiilien kierrätys sekä vaatteiden tuunaaminen ja korjaaminen. Toimintapaikkoina ovat yleisötapahtumat, kylätalot, oppilaitokset (muu kuin perusaste), yhdistysten ja harrastusryhmien kokoontumistilat sekä muut erilaiset matalan kynnyksen kohtaamispaikat. - Toteutetaan kestäviin valintoihin sekä roskien ja jätteiden lajitteluun innostavaa viestintää ja näkyvyystempauksia. Keskeisiä yhteistyökumppaneita (ei tuensiirtoa) ovat muun muassa: - Alueella toimivat jätehuoltoyhtiöt ja muut kiertotalouden toteuttamiseen liittyvät toimijat, - Kestävän kehityksen edistämiseen liittyvät verkostot ja kehittämishankkeet, - Oppilaitokset (muu kuin perusaste) - Toiminta-alueen yhdistykset ja yhteisöt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

79405

Startdatum

01.02.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner