Projekt
Utvecklingsprojekt - 145145

Kestävästi kansallispuistossa

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

30.11.2020 - 30.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kestävästi kansallispuistossa -hankkeen tavoitteena on (1) parantaa Salamajärven kansallispuiston kestävän käytön edellytyksiä ja palveluntarjontaa, (2) lisätä luontoalan yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien osaamista Salamajärven kansallispuiston erityisluonteesta, alueen historiasta, luonnosta ja eri biotooppien hoito- ja ylläpitotavoista, (3) tiivistää luontoalan yrittäjien, Metsähallituksen ja muiden julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä, (4) lisätä alan työllistymismahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalla. Hankkeessa perehdytään eri alueilla toteutettaviin kansallispuisto-oppaiden koulutuksen toimintamalleihin. Työpajoissa testataan, miten muualla käytössä olevat mallit sopivat Keski-Pohjanmaan - Suomenselän olosuhteisiin, suunnitellaan omalle alueelle sopivaa mallia ja kootaan video- ym. aineistoa pilottikoulutusta varten. Edistetään luontoalan yrittäjien ja muiden toimijoiden verkostoitumista, toteutetaan pilottikoulutus ja kootaan ideoita Salamajärven kansallispuiston alueen kehittämiseksi. Toiminta-alueena on Keski-Pohjanmaan - Suomenselän alue. Kohderyhminä ovat alueen luontomatkailuyrittäjät ja luontoalan yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145145

Startdatum

30.11.2020

Slutdatum

30.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner