Projekt
Utvecklingsprojekt - 37357

Kestävästi kyläkeittiössä

Keski-Suomen Martat ry

01.06.2017 - 28.07.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen hakija on Keski-Suomen Martat ja hankkeen kumppanina/tuen siirron saajana toimii Jyväskylän kestävä kehitys ry (JAPA ry). Kestävästi keittiössä -hankkeen aikana järjestetään lapsiperheille suunnattuja ruuanlaittohetkiä, lasten kerhoja sekä kylän yhteistä toimintaa. Keskeistä kerhojen ja ryhmien toiminnassa on ruoan valmistaminen yhdessä sekä terveellisen ravitsemuksen ja kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvien asioiden edistäminen arjessa. Lisäksi hankkeen toimintaan kuuluvat kiertotaloutta ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita esille tuovat kylätapahtumat. Hankkeen toiminnan kohdealueita ovat ensisijaisti Laukaan Kuusa ja Muurame. Hankkeen toiminta-aikana on mahdollista toimia myös muilla kylillä tai taajamissa Laukaan ja Muuramen kuntien alueella. Hankkeen tapahtumien järjestämisessä yhteistyötahoja ovat mm. alueen yhdistykset ja seurakunnat. Hankkeen kohderyhmänä ovat: Hankkeen toiminta-alueen lapset, nuoret, perheet, yhdistykset, yhteisöt sekä yleisötapahtumien ja hankkeen tiedotustoiminnan kautta kaikki seudun asukkaat. Hankkeen toiminnan tavoitteena on: - Yhteisöllisyyden tukeminen ruoka- ja ympäristöteemaisella ryhmätoiminnalla sekä kylätapahtumilla, - kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäminen innostamalla alueen asukkaita yhteiseen toimintaan ja kestäviin valintoihin kotona, - paikallistoimijoiden valmiuksien paraneminen järjestää kylätapahtumia ja harrastustoimintaa - eri-ikäisiä ihmisiä yhteen tuovan toiminnan kehittäminen, - harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen lapsille ja nuorille, - osallistujien arjenhallintataitojen tukeminen, - lähiruokaan, ekologisempiin kulutusvalintoihin ja kiertotalouteen liittyvän osaamisen siirtäminen, - kestävät valinnat ja resurssiviisaus olisivat osa perheiden arkea. - kehittää toimintatapoja paikallistoimijoiden yhdessä järjestämiin tapahtumiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

37357

Startdatum

01.06.2017

Slutdatum

28.07.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner