Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 204028

Kestävästi pyydetyn lähikalan toimitusvarmuuden parantaminen.

Tmi Arto Tuomainen

19.05.2022 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankeen tarkoituksena on lisätä kuhan ja ahvenen toimitusvarmuutta kesäkuukausina sekä lisätä vajaasti hyödynnettyjen kalalajien (lahna) hyödyntämistä keväisin. Yritykselle hankitaan muutama pohjarysä kuhan, ahvenen ja lahnan pyyntiä varten. Pienehköt pohjarysät ovat helposti siirreltäviä ja koettavia, jolloin työn rasittavuus on pientä. Tarkoituksena on myös vähentää verkkokalastusta sekä perinteistä rysäkalastusta ja siirtyä kohti ympäristön kannalta kestävämpää pohjarysäkalastusta. Pohjarysäkalastuksella vältetään vesilintujen (mm koskelot ja merimetso) tai nisäkkäiden joutuminen pyydyksiin. Myös alamittaiset sekä uhanalaiset kalat ovat pohjarysästä vapautettavissa elävänä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

204028

Startdatum

19.05.2022

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner