Hanke
Utvecklingsprojekt - 10881

Kestävät kylät

AISAPARI ry

01.01.2016 - 10.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kestävät kylät -hankkeessa välitetään tietoa maaseudun asukkaille, maanomistajille, matkailuyrittäjille ja päättäjille. Saadun tiedon avulla he voivat parantaa luonto- ja ympäristöosaamistaan. Luontoalueita hyödynnetään mm. matkailuun, metsätalouteen, keräilyyn, metsästykseen ja virkistäytymiseen. Nämä voivat olla ristiriidassa keskenään. Toimijoiden paremmalla osaamisella parannetaan vuorovaikutusta kun toimintoja sovitetaan yhteen. Lisäksi hankkeessa välitetään tietoa alueen asukkaille siitä, miten he voivat omalla toiminnallaan suojella luontoympäristöä ja parantaa luonnon ja maiseman tilaa. Tietoa välitetään uutiskirjein ja tietoiskuin eri medioissa, sekä toiminnallisilla työpajoilla ja demonstraatioilla, joilla havainnollisestaan tutkimustiedon sovelluksia paikallisisssa olosuhteissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10881

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

10.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
hållbar användning av skog
miljö
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt