Projekt
Utvecklingsprojekt - 110799

Ketjureaktio Saimaalla pyörämatkailun kehittämishanke

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

01.01.2020 - 17.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Karjala on profiloitunut maailmanlaajuisesti vetovoimaisena järvielämyskohteena. Matkailu Etelä-Karjalassa on sesonkipainotteista heinäkuun ollessa selvästi vilkkain sesonki. Matkailukautta on onnistuttu pidentämään ja matkailijamäärää kasvattamaan. Pohjoisen kohteissa on huomattu, että talvikävely ja -pyöräilyreitit ovat jopa hiihtolatuverkostoja suositumpia. Pohjoismaistakin löytyy useita kohteita, joissa infrastruktuuria on menestyksekkäästi kehitetty tukemaan ympärivuotisuutta. Hankealueen pyöräilyreitteihin, pyöräilyä tukevan infraan sekä digitaaliseen reittiaineistoon on panostettu, tuotteita on paketoitu ja alueella liikkuu jo pyörämatkailijoita. Tämä on hyvä pohja kehittää ympärivuotista pyörämatkailukohdetta.   Ketjureaktio-hankkeen tavoitteena on koota yritysten kehittämistarpeita sekä etsiä ja tunnistaa uusia markkinoita. Uusia yrittämisen mahdollisuuksia etsitään laaja-alaisesti painopisteen ollessa kestävässä ja vähähiilisessä matkailussa, sekä matkailukauden pidentämisessä. Hankkeessa syntyvät tulokset tulevat olemaan kaikkien alueen yritysten käytettävissä. Hanke toteuttaa kaikille yrityksille ja muille toimijoille avoimia työpajoja ja järjestää seminaareja, joiden avulla etsitään uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja markkinoita pyörämatkailussa. Hankkeen toimenpiteiden avulla perehdytään pyörämatkailun eri alalajeihin, kohderyhmiin ja markkinoihin ja kriittisiin menestystekijöihin. Uusia mahdollisuuksia löydetään uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämisessä ja sitä kautta löytyy mahdollisuuksia luoda uutta liiketoimintaa. Esimerkiksi yritykset voivat lisätä majoituskapasiteettia ja palveluiden käyttöastetta, löytää uusia palveluita pyörämatkailijoille tarpeiden tunnistamisen kautta. Ympärivuotiset pyörämatkailutuotteet tuovat lisää asiakkaita yrityksiin ja lisäävät alueen elinvoimaisuutta. Pyörämatkailun kehitystyö edistää matkailun sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

110799

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

17.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner