Projekt
Utvecklingsprojekt - 145013

Ketunkasvattaja keskiössä (KAKE) -Työmenetelmien kehittämishanke

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf

01.01.2021 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Turkistaloudella on Pohjanmaalla huomattava aluetaloudellinen merkitys. Turkisalan yrittäjiä koettelevat tällä hetkellä taloudelliset haasteet ja huoli omasta jaksamisesta. Ketunkasvattaja keskiössä -hankkeessa keskitytään työmenetelmien kehittämiseen, ja tätä kautta kannattavuuden parantamiseen sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointiin. Tavoitteena on selvittää kettutilojen työn tuottavuutta ja yrittäjien työhyvinvointia rajoittavia tekijöitä sekä kehittämiskohteita työprosessien kehittämiseksi. Hankkeen toimet kohdistuvat käytännönläheisesti yrittäjiä ja työntekijöitä koskeviin aiheisiin: työn helpottamiseen, työn sujuvuuteen ja työn kuormittavuuteen, eläinten hyvinvointi huomioiden. Tavoitteena on parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia ja tuottaa toimivia toimintamalleja työn kehittämiseksi. Tietoa kootaan käytännönläheisillä työntutkimuksilla yrityskohteissa ja simuloiduissa olosuhteissa sekä yrittäjille suunnatulla kyselyllä ja kenttäneuvojien haastatteluilla. Tiedonkeruussa keskitytään työn kriittisiin haasteisiin ja työmenetelmien kehittämiseen. Tunnistettuja kehittämiskohteita käsitellään pienryhmätyöpajoissa ratkaisujen löytämiseksi ja konkretisoimiseksi. Ratkaisuehdotukset tuodaan yleiseen tietoon tietokorttien/-videoiden muodossa sekä tulosseminaarissa. Tietoa kustannustehokkaista ja eläinten hyvinvoinnin huomioivista toimintatavoista välitetään ketunkasvattajille mm. hyödyntämällä yrittäjien käytössä olevia sähköisiä viestintäkanavia. Kohderyhmänä ovat Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen turkistuottajat. Tuloksista hyötyvät välillisesti myös hankealueen ulkopuoliset turkistilat sekä turkiselinkeinoon kytköksissä olevat muut elinkeinot sekä muut toimijat, jotka voivat hyödyntää hankkeessa tuotettavia tietokortteja ja videoita. Toteuttajina ovat yhteistyössä STKL ry ja Työtehoseura ry. Eläinten hyvinvoinnin osioon hankitaan asiantuntijapalvelua ostopalveluna. Toiminta-alue on Pohjanmaan ELY-keskuksen alue ja toteutusaika 1.1.2021 - 31.12.2022.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145013

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner