Hanke
Utvecklingsprojekt - 83398

Keurusselän luoteisrannasta Keurusselän veturi (Viila -hanke)

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

31.12.2018 - 08.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kehittämisyhtiö Keulink Oy hakee Keski-Suomen ELY-keskukselta Keuruun varuskunnasta kokonaisturvallisuuden koulutus- ja tapahtumakeskus ¿ esiselvityshankkeen jatkohankkeelle rahoitusta Keurusselän luoteisrannasta Keurusseudun veturi (Viila) ¿hankkeena. Hankkeen kesto on maksimissaan 1.1.-31.12.2019. Hankkeelle on haettu rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta sekä alueella toimivilta, hankkeeseen sitoutuneilta yrityksiltä. Hankkeen hallinnoija on Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Hankkeella on kaksi kokoaikaista projektityöntekijää (projektipäällikkö ja projektisuunnittelija). He työskentelevät Viila ¿hankkeessa 6 kk kokoaikaista työpanosta vastaavan määrän. Hankkeen tavoite: HANKKEEN JÄLKEEN ALUEEN YRITYKSET JA TOIMIJAT ¿LENTÄVÄT OMIN SIIVIN¿ eli ovat voimaantuneet jatkamaan verkostomaisena toimintaympäristönä kasvumoottori ¿mallilla. Alueelle on kehittynyt uusi Keurusselän luoteisranta ¿klusteri. Viila -hankkeen perustehtävät: I Löydetään alueelle Kasvumoottorina toimiva taho, joka ottaa kokonaisvastuun palveluiden kehittämisestä pitkällä tähtäimellä (Kasvumoottori ¿toimija) II Alueen yritysten Kasvumoottori ¿malli syntyy ja jää elämään alueen toimijoiden kesken III Alueen yritysten liiketoimintaverkosto konseptoidaan, vastuullistetaan ja se jää elämään IV Löytyy uusia palveluiden käyttäjiä koti- ja ulkomaisesta kohderyhmästä V Uusia toimijoita sijoittuu ja integroituu Keurusselän luoteisrantaan VI Esiselvityshankkeen aikana tehty tiedotusmateriaali jalostuu koti- ja ulkomaalaisten kohderyhmien tavoittamiseksi VII Löytyy toimivammat keinot tiedottamiseen, varauskäytäntöön yms., joissa voidaan hyödyntää tarvekohtaisesti erityisesti digitalisaatiota. VIII Alueen kasvumoottori ¿yritys löytää parhaat ja tehokkaimmat rahoituskanavat esim. koirien koulutusradalle, majoitustilainvestointeihin yms. IX Turvallisuus- ja koulutusalan toimijoiden kanssa rakentuu yhteistyön malli, joka jää elämään hankkeen jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83398

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

08.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt