Projekt
Utvecklingsprojekt - 29532

Kiehtova maisema / Intriguing landscape: Rautalammin – Konneveden luontomatkailun kehittämishanke

Rautalammin kunta

01.06.2016 - 29.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kiehtova maisema -hanke pyrkii saamaan Rautalammin ja Konneveden kuntien yhtenäiselle matkailualueelle vetovoimaisia kestävän kehityksen mukaisia ympärivuotisia matkailutuotteita, jotka ovat myytävinä kotimaisilla, kansainvälisillä markkinoilla sekä uuden kehitettävän e-kansallispuiston kautta. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Rautalammin-Konneveden luontomatkailun koordinointihankkeen kanssa, käyttää sen yhteistyöverkostoa ja vie havainnot yrityskentälle. Hanke järjestää koulutuksia ja työpajoja yrittäjien tarpeista lähtien, levittää tietoa matkailutrendeistä ja muuta tietoa maailmalta paikallisesti. Keskitytään toimijoiden väliseen tiedonkulun parantamiseen, yhteistyöverkostojen vahvistamiseen, uusien matkailu-, markkinointi- ja tapahtumainnovaatioiden tukemiseen alueen yhtenäistä ilmettä rakentaen. Hyviä käytänteitä kerätään eri matkojen kautta muilta alueilta ja muista maista ja malleja jalkautetaan omalle alueelle. Hanke tähtää alueen matkailun ympärivuotisuuteen ja kestävyyteen, investointivetovoimaisuuden ja yrittäjyyden lisäämiseen. Hanke vastaa toimillaan Manner-Suomen maaseutuohjelmaan seuraavasti: osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät; ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat; luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat; maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet. Hankkeen yhteys Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmaan vuosille 2014-2020 on painopisteet 5: Monipuolinen maaseutuyrittäjyys ja 6: Maaseudun kestävä aluerakenne. Hankkeen yhteys Keski-Suomen alueelliseen maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014-2020 on painopisteet 1: Uudistuva yrittäjyys, 2: Monimuotoinen maaseutuasuminen ja 3: Metsistä on moneksi. Hanke toimii myös Rautalampi-Konnevesi luontomatkailun Master Plan -suunnitelman 2015-2025 mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29532

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

29.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner