Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 183221

Kiekerö – matkalla maineeseen

Lankojärvi-Matinlompolon kyläyhdistys ry

16.12.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lankojärvi-Matinlompolon kyläyhdistys on Kiekerö- matkalla maineeseen -hankkeella saattamassa valmiiksi kyliemme toiminta- ja huvialueen kehittämis- ja rakennustyöt. Olemme vuosina 2020-2021 laajentaneet kyläkotamme kylätaloksi, ja varustelleet sen ja lähiympäristön palvelemaan entistä paremmin kyliemme asukkaiden monipuolisia tarpeita. Tällä uudella hankkeella tarkoituksemme on rakentaa kylätalon pihaan laavu palvelemaan kyläläisiä ja kelkkareitillä liikkuvia ohikulkijoita. Lisäksi laajennamme paikoitusaluetta ja monipuolistamme alueen yleishyödyllisiä käyttömahdollisuuksia muutamalla valaisimella ja sähkötolpalla. Näillä toimenpiteillä saamme myös hiukan tuloja käyttökustannusten kattamiseen. Hankimme Pellon kunnalta syksyllä 2021 Miekojärven rannalta poistetun 24 metriä pitkän venelaiturin, jonka siirrämme toiminta-alueemme rantaan. Olemme saaneet Aluehallintovirastolta luvan laiturin rakentamiseen 28.6.2022 (Päätös no 100/2022, Dnro PSA/VI/3053/2022). Käsittelymaksu maksaa 1320 €, jota emme osanneet budjetissa huomioida. Suunniteltuun hankkeeseemme kuuluu vielä tehdä muutostöillä entisestä kaksiosaisesta uimakopista toiseen osaan pieni varasto ja toiseen osaan ulkokäymälä. Viimeksi mainittuun hankimme myös tyhjennykset mahdollistavan bioalustan. Toiminta-alueella on jo käytössä yksi samalla toimintamallilla toimiva wc, mutta etenkin isoissa tapahtumissa tarvitaan toinen käymälä. Kiekerön kylätalon akustiikkaa parannetaan hankkimalla kattoon ja seinille akustiikkalevyjä. Hankimme myös bluetooth- tiedonsiirtotekniikkaa kylätalolle. Budjettia laadittaessa etenkin puutavaran hinnoista oli hankalahko saada pidemmän aikaa voimassa olevia tarjouksia alan toimijoilta. Nykyinen maailmantilanne on lisännyt toimialan epävarmuutta. Käytännössä tämä on tarkoittanut voimakasta hintojen nousua vuoden 2021 kesästä lähtien. Joitakin suuntaviivoja hinnoista kuitenkin saatiin. Hankkeen toteutuksen yhteydessä pyydämme tarjoukset 2-3 toimijalta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

183221

Startdatum

16.12.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner