Hanke
Utvecklingsprojekt - 16223

Kieku tilojen tuotantoprosessin ja yhteistyön kehittäminen

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

31.03.2016 - 24.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke kohdistetaan Kieku Oy:n munapakkaamon kahdentoista omistajakananmunantuottajan tuotannon kehittämiseen ja yhteistyön vahvistamiseen. Kehittämisohjelma räätälöidään tarkemmin Kieku Oy:n strategisten tavoitteiden ja haastattelukierrosten pohjalta. Kehittämisohjelman perimmäisenä tavoitteena on omistaja-/ tuottajatilojen tuottavuuden tehostaminen ja tilojen välisen yhteistyön vahvistaminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16223

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

24.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
fjäderfä

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt