Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 58132

Kieringin kylätalon uusi elämä

Kieringin kyläseura ry

31.10.2017 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeela parannetaan piha-alueen käytettävyyttä ja uudistetaan lämmitysjärjestelmä sekä tehdään kylätalontoimivuutta edistäviä toimenpiteitä. Toimilla laajennetaan kylätalon käyttömahdollisuuksia. Hankkeesta hyötyy Kieringin ja lähialueitten väestöä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58132

Startdatum

31.10.2017

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner