Hanke
Utvecklingsprojekt - 112504

Kierrätysmaatalouden ympäristöhyötyjen mittaaminen & standardisointi

Soilfood Oy

31.12.2019 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kehitetään metodologiaa, jolla viljelijät ja muut alkutuotannon toimijat voivat todentaa kierrätyslannoitteiden, kierrätyskalkkien sekä maanparannusaineiden käytöllä aikaansaadut ympäristöhyödyt sekä muuntaa ne sertifioiduiksi päästöoikeuksiksi, jotka ovat viljelijöiden vapaasti myytävissä. Hankkeen tavoitteina on kehitettävällä metodologialla luoda viljelijöille uusia tulonlähteitä ja nostaa maataloustuotannon kannattavuutta, sekä edistää entistä vähäpäästöisempää ja ympäristöystävällisempää ruoantuotantoa luomalla uusia kannustimia kestävien viljelykäytäntöjen käyttämiselle. Hanketta toteuttavat Nordic Offset Oy ja Soilfood Oy ajalla 1.1.2020-31.12.2020. Orgaanisten maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden ja -kalkkien käytöllä voidaan merkittävästi vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Maanparannusaineita käyttämällä lisätään merkittäviä määriä hiiltä maaperään, mikä kasvattaa maaperän hiilinielua. Kierrätettyjä ravinteita ja kalkkeja hyödyntämällä voidaan vähentää energiaintensiivisesti tuotettujen väkilannoitteiden sekä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä, mikä edelleen pienentää maatalouden ympäristövaikutuksia. Nykytilanteessa viljelijä ei saa rahallista hyötyä toiminnallaan aikaansaamasta hiilensidonnasta tai päästöjen vähentymisestä. Luotettavan metodologian olemassaolo mahdollistaa viljelijöiden tuottamien ympäristöhyötyjen määrän arvioinnin ja muuntamisen markkinakelpoisiksi sertifioiduiksi päästöoikeuksiksi. Päästöoikeudet ovat viljelijän niin halutessa vapaasti myytävissä päästöjensä kompensoimisesta kiinnostuneille tahoille, mikä mahdollistaa viljelijöille uusia tulonlähteitä vanhojen rinnalle sekä kannustaa tehokkaasti ja vapaaehtoisuuteen perustuen maatiloja siirtymään entistä ympäristöystävällisempiin toimintatapoihin. Suuressa mittakaavassa tiloilla syntyvien päästöoikeuksien myynnin mahdollistuminen parantaa suomalaisen maatalouden kannattavuutta ja kehittää sitä entistä ympäristöystävällisemmäksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112504

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
innovation/försök
miljö
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt