Projekt
Utvecklingsprojekt - 61788

Kiertävän käsityötoiminnan esiselvityshanke. 1.4.-30.9.2018

Taito Varsinais-Suomi ry

01.04.2018 - 13.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Käsityön positiivisesta vaikutuksesta ihmisen hyvinvoinnille on eri tutkimuksissa saatu hyviä tuloksia. Käsillä tekeminen luo hyvinvointia sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla. Kädentaitoja harjoittamalla voidaan myös kehittää ja säilyttää motorisia taitoja. Haluamme edistää tasa-arvoista mahdollisuutta kädentaitojen harrastamiseen maaseudulla ja kaupungeissa. Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:llä on viisi kiinteää toimipistettä ja uusien kiinteiden toimipisteiden perustaminen on taloudellisesti kannattamatonta. Maaseuduilla on kylätaloja ja kouluja tyhjinä joissa olisi hyvää tilaa toimia ja elävöittää kyliä viemällä kädentaitojen opetusta paikalle. Hankkeen avulla kartoitetaan missä kunnissa ja kylissä löytyy tarvetta, tiloja ja halukkuutta kädentaitopalveluihin kylien elävöittämiseksi sekä etsitään käsityöneuvonnan palveluverkosto -toimintaan yhteistyökumppaneita ja selvitetään mahdollisuutta kiertävän käsityöbussi -toiminnan perustamiseen esim. leasing autolla. Hankkeella pyritään selvittämään mahdollisuutta lisätä kylien elävyyttä ja yhteisöllisyyttä käsityöharrastusten ja koulutuksen avulla. Hanke on esiselvitystyyppinen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

61788

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

13.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner