Hanke
Utvecklingsprojekt - 84262

Kiertoasuomesta.fi – kiertotalousmarkkinapaikan pilotti Pirkanmaalle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

31.10.2018 - 19.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kiertotalouden kehittyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia monipuoliselle liiketoiminnalle. Pirkanmaalle ja etenkin Tampereen seudulle on syntymässä paljon uutta biomassan kysyntää. Alue on valtakunnan mittakaavassakin poikkeuksellinen uudistuvan bio-kiertotalouden keskittymä. Samaan aikaan maataloudessa on runsaasti sivuvirtoja ja materiaaleja, joille ei ole syntynyt markkinoita tai toimivaa tapaa löytää ostajia. Lisäksi osalla tiloista lantaa syntyy liikaa suhteessa levityspinta-alaan. Tarve raaka-aineen hankintaan esimerkiksi ECO3 alueelle biokaasun tuotantoon tai kierrätyslannoitteiksi on kasvamassa, ostajat ja investoijat eivät kuitenkaan löydä aidosti markkinoilta saatavilla olevia materiaaleja. Maataloudella on puolestaan pahoja kannattavuusongelmia, jotka vaativat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pilotissa luodaan ensimmäinen toimiva versio kiertotalousmarkkinapaikasta, jonka avulla viljelijä pystyy tuomaan markkinoille maatalousbiomassaa esimerkiksi nurmi- ja olkibiomassaa sekä eläinten lantaa. Samalla potentiaaliset ostajat löytävät tarvitsemaansa raaka-ainetta. Kiertoasuomesta.fi portaali olisi kiertotalousmateriaalien lisääntyvän käytön uudenlainen apuväline, joka kehittää ja luo uusia markkinoita ensin Tampereen seudulla Pirkanmaalla ja myöhemmin koko Suomessa ja toimii esimerkkinä myös kansainvälisesti sekä tuottaa erilaisille yrittäjille uusia bio- ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollistaa kiertotalousmallien kehittymisen. Maakunnan ravinnekierrot olisivat entistä kestävämpiä samalla kun ne parantavat alueen kilpailukykyä. Hankkeessa suunnitellaan ja perustetaan luultavasti maailman ensimmäinen maatalousperusteisten kiertotalousmateriaalien internetmarkkinapaikka, kiertoasuomesta.fi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84262

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

19.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
avfall
bioenergi
innovation/försök
jordbruk
marknadsföring
nya tjänster
Återanvändning av näringsämnen
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt