Projekt
Utvecklingsprojekt - 290303

Kiertokylät Keski-Suomessa

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kiertotalouden edistäminen vaatii systeemistä muutosta, ja yritysten sekä julkisen sektorin ja kansalaistoimijoiden konkreettisia tekoja. Laajalla ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä voidaan ratkaista kiertotalousliiketoiminnan haasteita ja vauhdittaa kiertotaloussiirtymää. Hankkeen tavoitteena on aktivoida Keski-Suomen maaseutualueiden pk-yritysten, kuntien viranhaltijoiden ja yrityskehittäjien kiertotaloustoimenpiteitä, lisätä kiertotalousosaamista ja edistää teollisten symbioosien, eli yhteistyöhön perustuvien toimintamallien muodostumista alueellisesti. Pääkohderyhmänä ovat teollisuuden ja rakentamisen toimialat, ja niiden kiertotalousmuutosta tukevat tahot. Tavoitteena on edesauttaa liiketoiminnan uudistamista, kiertotalouden arvoverkostojen toiminnan käynnistämistä sekä aktivoida yrityksiä ja kuntien viranhaltijoita käytännön kiertotaloustekoihin ja kokeiluihin. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan viiden työpaketin kautta: 1: Yritysten aktivointi kiertotalouteen 2: Kiertotaloutta tukevan toiminnan aktivointi kunnissa 3: Kiertokylän rakentaminen yhdessä 4: Kiertotaloudesta ja kehittämisestä viestiminen 5: Hankehallinto Kiertotalousmuutos vaatii poikkitieteellistä yhteistyötä toimialojen välillä sekä eritasoisia toimenpiteitä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Verkostojen rooli on keskeinen kiertotalouden arvontuotannossa ja edistämisessä. Aktivointitoimilla luodaan paikkoja verkostojen vahvistamiseen ja laajentamiseen sekä uuden verkostoyhteistyön syntymiselle. Hanke edistää Suomen hallituksen hiilineutraalius 2035, Valtioneuvoston Kiertotalousohjelman ja hallitusohjelman tavoitteita. Lisäksi hanke on linjassa Keski-Suomen strategian, Keski-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman toimenpiteiden sekä mukana olevien kuntien kuntastrategioiden kanssa. Hankkeen tuloksena luodaan edellytyksiä uudelle, kestävälle ja kannattavalle kiertotalousliiketoiminnalle Keski-Suomessa. Hankkeen tulosten vaikuttavuutta arvioidaan vaikuttavuusmittariston avulla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

290303

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Klimatsamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner