Hanke
Utvecklingsprojekt - 174090

Kiertotalous ruohonjuurella

Peräpohjolan Leader ry

12.07.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kiertotalous ruohonjuurella –tiedonvälityshankkeen hakija on Peräpohjolan Leader ry. Peräpohjolan Leader ry on Leader-ryhmä, jonka toiminta-alueen muodostavat Keminmaan, Ranuan, Simon ja Tervolan kunnat sekä Kemin ja Rovaniemen kaupungit, poislukien kaupunkien keskustat. Tunnistettujen tarpeiden mukaisesti Kiertotalous ruohonjuurella –tiedonvälityshankkeen laadullisia tavoitteita ovat: - Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueen asukkaiden tietämyksen ja ymmärryksen kasvaminen helposti ymmärrettävien käytännön esimerkkien kautta kestävästä kehityksestä, vähähiilisyydestä, kiertotaloudesta ja kierrätyksestä sekä ympäristöosaamisen ja tarvittaessa ympäristöasenteen paraneminen. - Toiminta-alueen asukkaiden innostuminen neuvonnan, tukemisen ja käytännön esimerkkien kautta tunnistamaan mahdollisuuksia ja toteuttamaan hankkeessa konkreettisia arjen kokeiluja ja ekologisia ratkaisuja sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti omassa kotitaloudessaan ja myös kylässä yhteisöllisesti. Hanke tarjoaa työkaluja, joiden avulla maaseudun asukkaat voivat omalta osaltaan keventää hiilijalanjälkeään. Työkaluissa painotetaan helppoja ja yksinkertaisia sekä myös innovatiivisia tekoja, jotka voi ottaa osaksi arkea. Peräpohjolan Leader ry haluaa tuoda ympäristöosaamisen koteihin, ruohonjuuritasolle. Kiertotalous on hankkeessa sisäänheittoteema kestävän elämäntavan, kulutustottumusten ja yhteistyön omaksumiselle laajemminkin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

174090

Aloituspäivämäärä

12.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt