Hanke
Utvecklingsprojekt - 83488

Kiertotaloutta energiapuusta

Sallan kunta

31.12.2018 - 08.04.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakiinnuttaa toimintamalli maiseman ja talousmetsien hoidosta syntyvän energiapuun ja hakkuutähteen hyödyntämiseksi tukemaan kylien maisemanhoidollisten toimenpiteiden tavoitteellisuutta. Pitkällä aikavälillä tavoite on lisätä kylien viihtyvyyttä ja elinvoimaa maisemanhoidollisilla toimenpiteillä, luoda työpaikkoja energiapuukorjuulla ja toisaalta tukea alueen bioenergiatuotantoa. Hankkeen aikana myös tutkitaan maisemanhoidosta syntyvän energiapuun mahdollisuuksia paikallisessa energiantuotannossa. Toimintamallia testataan myös kahdessa kylässä. Hankkeelle palkataan 2 henkilöä kesän/syksyn ajaksi raivaamaan avainkohteilla. Hankkeelle pyritään löytämään myös alan opiskelija harjoitteluun tutkimaan ja luomaan toimintamallia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83488

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

08.04.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Skogsenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt