Projekt
Utvecklingsprojekt - 193214

Kiertotaloutta Kyliin, Kierto- hanke

Väentupa r.y.

31.03.2022 - 31.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen (2030) puolittaa ruokajätteen määrä vähittäiskaupan ja kuluttajan tasolla sekä vähentää ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa (Agenda 2030). Suomen perustuslaissa säädetään oikeus välttämättömään toimeentuloon jokaiselle. Kiertotalous kyliin Kierto- hankkeessa ruokahävikkiä koskevat kestävän kehityksen tavoitteet yhdistyvät perustuslaissa säädettyihin oikeuksiin. Hankkeessa kehitetään hävikkiruokajakelun malli Laukaan katvealueille, jossa hävikkiruoka tavoittaa Laukaan sivukylien asukkaita. Tavoitteena on yhteistyössä eri tahojen kanssa kehittää selkeä malli Laukaan sivukylille vietävän hävikkiruoan jakamisen ja hävikkiruokatietoisuuden sekä kestävän kehityksen tietoisuuden lisäämisestä. Hanke tarjoaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuden halukkaille. Luonnonvarakeskus Luken mukaan ruokahävikin pienentämiseksi ihmisten kulutustapoihin tarvitaan muutos. Hanke edistää ruokahävikin vastaisen työn tavoitteita. Mallin avulla tarjotaan vapaaehtoistyötä kylien asukkaille hävikkiruokatietoisuuden tilaisuuksissa, hävikkiruokateemaisissa tapahtumissa sekä mahdollistaen hävikkiruoan saaminen heikossa asemassa oleville. Hankkeeseen voi osallistua voi myös ruokalahjoittajan roolissa. Yhteisöllisyys ja sosiaalinen osallisuus lisääntyvät hankkeen tarjoaman kylän asukkaille suunnatun vapaaehtoistyön myötä. Vapaaehtoisten kyläläisten voimin järjestetään kaikille kyläläisille avoimia hävikkiruokaa koskevia tilaisuuksia, joiden teemana on kuluttajatietouden lisääminen, hävikkiruoan hyödyntäminen sekä konkreettinen ruoan valmistaminen. Hankkeessa kehitetään Laukaaseen täysin uusi toimintamalli, joka lisää yhteistyötä kunnan eri toimijoiden välillä liikkuvan hävikkiruokatoimijuuden kautta. Hankkeella on laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia maaseudun kylien ja palveluiden kehittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

193214

Startdatum

31.03.2022

Slutdatum

31.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner