Hanke
Utvecklingsprojekt - 202167

Kiertotaloutta ruoantuotantoon – Biomassojen logistinen aluetarkastelu Järvi-Suomessa (JÄSTI)

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

31.05.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kartoitetaan Järvi-Suomen alueelta maatilabiomassat ja niiden logistiikan kannalta parhaat sijainnit agroekologiseen symbioosiin (AES) perustuvalle maataloudelle, jossa raaka-aineiden ja energian tuotannon ja käytön sekä ravinteiden kierrätyksen on suunniteltu tapahtuvan paikallisesti ja kokonaiskestävällä tavalla. Biokaasu on AES-konseptissa keskeinen energiamuoto, jolla lisätään maaseudun energiaomavaraisuutta ja riippumattomuutta fossiilisista raaka-aineista. Hankkeen tuloksena syntyvät Järvi-Suomen alueen kattavat teemakartat, joista käy ilmi alueen eri osien potentiaali muodostaa AES-konseptin mukaisia toimijoiden välisiä yhteistyöverkostoja. Hankkeen tavoitteena on tutkimuksen keinoin ja tiedonvälityksellä lisätä julkista tietopohjaa kiertotaloutta toteuttavan ja ilmastotehokkaan ruoantuotannon mahdollisuuksista Järvi-Suomessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

202167

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Kvalitets- och andra ansvarssystem
bioenergi
innovation/försök
klimatförändring
kommunikation
logistik
miljö
naturprodukter
nya tjänster
nätverk
produktutveckling
Återanvändning av näringsämnen
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt