Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 199461

Kiertovesikasvattamon hankinta

KalaValtanen Oy

10.04.2022 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan kalan kiertovesikasvattamo

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

199461

Startdatum

10.04.2022

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner