Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 173832

Kievarinkierros – latulanan vetokone

Kievarikierros - Latu- ja retkeily-yhdistys ry

01.10.2021 - 30.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Latu- ja retkeily-yhdistys Kievarinkierros ry ylläpitää, huoltaa ja korjaa erittäin suosittua talviliikuntapaikkaa Kievarinkierrosta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

173832

Startdatum

01.10.2021

Slutdatum

30.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner