Projekt
Utvecklingsprojekt - 86517

Kiiminkijoen virkistyspaikat kuntoon – hanke

Kiiminkijoki ry

02.01.2019 - 18.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen julkinen kuvaus Hankkeessa kartoitetaan Kiiminkijoen pääuoman varrella sijaitsevat tauko-ja virkistyspaikat sekä - päätetään mitkä virkistyspaikoista tullaan kunnostamaan - selvitetään kunnostettavien kohteiden maa-alueiden hallinnoijat sekä tehdään vuokrasopimukset - tehdään sopimukset kunnostettavien kohteiden kunnossapidosta jatkossa - laaditaan digitaalinen kartta

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

86517

Startdatum

02.01.2019

Slutdatum

18.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner