Projekt
Utvecklingsprojekt - 29554

KIINTEISTÖT RESURSSITEHOKKAASTI HYÖTYKÄYTTÖÖN (KRH- hanke). Maa-, metsä-, vesialueiden ja tuotantorakennusten uusiokäyttö, uudet ansaintamallit ja yrittäjyys

Osuuskunta AF-Innova

31.08.2016 - 12.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maatiloilla on omistuksessa merkittävä kiinteistönhyödyntämisresurssi. Eri syiden takia maatiloilla on vajaakäyttöisiä tuotantorakennuksia ja maa-, metsä- ja vesialueita. Uusia kehitystrendejä hyödyntäen ja resurssien tehokkaalla käytöllä voidaan maatilalle luoda uutta yrittäjyyttä. Kiinteistöresurssien kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista, uusia työkaluja ja käytäntöjä. Hanke vastaa näihin vaatimuksiin organisoimalla ajantasaista ja uutta tietoa ja osaamista viljelijöiden käyttöön. Tavoitteet: Edistää ja kehittää maatilakiinteistöjen resurssitehokkuus-, uusiokäyttö-, ansaintalogiikka- ja yrittäjyysratkaisuja osana tilan yrittäjätulon parantamista / Tunnistaa kiinteistöjen käyttäjien tarpeita ja luokitella tuote- ja hyödykeryhmiä, joissa maatilakiinteistöt voivat olla osa- tai kokoratkaisu / Etsiä ratkaisumalleja ja keinoja, joiden avulla voidaan edistää maatilaresurssin saattamista uudeksi yrittäjätuloksi tialle. Kohderyhmät: viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita kiinteistöjen käytön kehittämisestä / eri toimialojen yritykset ja yhteisöt, jotka hakevat uutta tietoa maatilojen tarjoamista resursseista ja yhtesityömahdollisuuksista. Toimenpiteet:Tiedonvälitys, tiedonhankinta ja selvitykset / Teemakohtainen koulutus ja yrittäjyyskoulutus / verkostoituminen ja yrittäjäryhmien kokoaminen / kokeilut, uudet avaukset ja jatkohankkeet. Tulokset: Viljelijöiden tietotaito ja osaaminen hyödyntää uusia ansaintalogiikka ja tulonhankintakonsepteja lisääntyy / uutta yrittäjätuloa mm. rakennus- ja infratyömaiden puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanotosta peltolohkojen yhdistämiseen / uutta vuokra- ja työtuloa maa-ja varikkoalueiden ja rakennusten vuokrauksesta ja koneurakointipalveluista / Uusia yhteistyökumppanuuksia ja uusia asiakkuuksia viljelijöille / Uusia työkaluja ja avauksia. Hankkeen toteutuksesta vastaa asiantuntija- ja kehitysyritys AF-Innova. Pääyhteistyökumppani on MTK Uusimaa ja SLC Nyland ja Uudenmaan paikalliset 35 MTK-tuottajayhdistystä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29554

Startdatum

31.08.2016

Slutdatum

12.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner