Projekt
Utvecklingsprojekt - 13424

Kilpailukykyä kasviyrityksiin, KIPAKKA

ProAgria Etelä-Savo ry

01.09.2015 - 24.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella lisätään kasviyritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinalähtöisyyteen sekä kestäviin ja ympäristön huomioiviin tuotantomenetelmiin liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Tavoitteena on lisätä kasviyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä, havaita uusia tuotanto- ja palvelumahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä yhteistyöhön perustuvalle innovatiiviselle liiketoiminnalle. Hankkeessa koulutetaan sekä luomu- että ns. tavanomaista viljelyä harjoittavia kasviyrittäjiä eri teemoihin keskittyvissä pienryhmissä. Pienryhmien varsinaisia koulutuspäiviä täydentävät kasvustojen havainnointi, pellonpiennartilaisuudet, teemapäivät, tila- ja yritysvierailut, työnäytökset, työpajat ja seminaarit. Koulutuksen painopisteet ovat kokonaisvaltainen johtaminen ja palvelujen kehitys yhdistettynä substanssiosaamiseen. Kantavana teemana on kestävä kehitys. Jokaisen valmennusryhmän ohjelmaan sisältyy elementtejä neljästä johtamisen tasosta, visio, strategia, operatiivinen johtaminen ja toiminta/toteutus, jotka painottuvat eri ryhmissä eri tavalla. Koulutuksen rinnalla hankkeessa kehitetään Johtamisindeksi ja yksinkertainen tuotantokustannuslaskelma havainnollisiksi ja helppokäyttöisiksi johtamisen ja talouden työkaluiksi paitsi koulutuksen tarpeisiin, myös myöhempään avoimeen käyttöön laajempien työkalujen rinnalle. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä hankkeeseen kanavoituu ajankohtaisin ja innovatiivisin tieto ja osaaminen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015-31.3.2019.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13424

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

24.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner