Projekt
Utvecklingsprojekt - 9371

Kilpailukykyinen ja uusiutuva elintarvikeala Etelä-Savossa 2030 (KILTU2030)

Luonnonvarakeskus

01.03.2016 - 14.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Savon maatalouden ja elintarvikealan yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja vaatimukset toiminnan vähähiilisyyttä ja tarve yhteistyötä kohtaan tulevat jatkossa vain kasvamaan. Kilpailun kiristyessä maatalouden ja elintarvikealan eri tuotantosuuntien kyky uusiutua ja sopeutua ratkaisevat menestymisen. Etelä-Savon maatalouden ja elintarvikealan sopeutumis- ja muutostarpeisiin voidaan varautua hyödyntämällä ennakointimenetelmiä ja arvioimalla vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita. Hankkeessa tuotettavaa ja jaettavaa tulevaisuustietoa hyödynnetään arvioimalla, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia eri tulevaisuusskenaariot tarjoavat maatalousyrityksille ja elintarvikealalle, erityisesti maito-, luomu-, ja avomaatuotannolle. Hankkeen skenaarioita analysoidaan yhteisessä tulevaisuusprosessissa alan toimijoiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

9371

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

14.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner