Projekt
Utvecklingsprojekt - 168555

Kimitoöns rutter – Kemiösaaren reitit

Kimitoöns kommun

31.07.2021 - 30.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets målsättning är att utreda förutsättningarna för att skapa nya rekreationsleder och -rutter på Kimitoön. Tanken är att föra vidare sådan förslag som redan konstaterats vara intressanta och har naturliga förutsättningar att förverkligas men vars vidareplanering kräver sådana resurser att processen inte fortsätter utan tillräckliga insatser i form av tid och expertis. Sålunda är lokala föreningar och byalag viktiga samarbetsparter i projektet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

168555

Startdatum

31.07.2021

Slutdatum

30.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner