Projekt
Investering - 28800

Kimpsu-teemahanke

JyväsRiihi ry

27.09.2015 - 04.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

JyväsRiihen KIMPSU-teemahanke edistää maaseutualueen yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen käyttöä. Alahankkeissa voidaan kunnostaa yhteisiä liikunta-, virkistys- tai kokoontumistiloja tai hankkia yhteiseen käyttöön harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita. Alahankkeilla tuetaan pienten yhteisöjen toiminnan kehittämistä, monipuolistamista, yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta ja parannetaan elinoloja alueella. Erityisenä tavoitteena on lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä tukevat toimenpiteet. Koordinointihankkeessa tukea siirretään kyläyhdistyksille ja vastaaville kylätasolla toimiville yhteisöille edellä mainittuja tavoitteita tukeviin hankkeisiin. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla. Koordinointiosassa JyväsRiihi testaa uudenlaista ennakkoarviointimenettelyä sekä hankkeen tulosten esittelytapaa. Hankkeella edistetään Yritteliäät kylät strategian painopisteen Ympäristö ja asuinviihtyvyys sekä Aktiiviset nuoret & Lähitaloudesta voimaa -läpileikkaavien teemojen mukaisia tavoitteita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28800

Startdatum

27.09.2015

Slutdatum

04.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner