Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 42417

Kinisjärven vesiosuuskunnan laajennushanke

Kinisjärven vesiosuuskunta

24.02.2017 - 13.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kinisjärven vesiosuuskunnan laajennushankkeessa vesijohtoverkostoa laajennetaan 3,6 km. Kinisjärven vesiosuuskuntaan liittyy seitsemän uutta osakasta, joista yksi on kyläyhdistys kylätalon osalta. Hankkeen myötä vesiosuuskunta laajenee myös Vuoman kylään. Kinisjärvi-Vuoman alueella veden laatu on kautta aikojen ollu huono. Tähän saatiin parannusta edellisen hankkeen aikana. Nyt reilun kymmenen vuoden jälkeen on tarkoitus laajetaa puhtaan veden saantia myös laajemmalle alalle. Hankkeen kautta kylän yhteisöllisyys ja yhteistoiminta vahvistuvat entisestään. Kinisjärvi-Vuoman kylillä on jo ennestään kokemusta erinäisistä hankkeista. Se on osoittanut kuinka sitoutuneita kyläläiset ovat yhteisten hankkeiden vetämiseen. Talkootyöllä pyritään yhä enemmän yhdistämään kyläläisiä ja toimimaan yhteisen edun nimiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42417

Aloituspäivämäärä

24.02.2017

Loppumispäivämäärä

13.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt