Projekt
Utvecklingsprojekt - 75951

Kinnulan kunnan liikunta- ja kultturiolosuhteiden kehittämisselvitys

Kinnulan kunta

01.07.2018 - 29.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kinnulan kunnan vuoden 2018 talousarviossa ja vuosien 2019¿2020 investointisuunnitelmassa on varattu määrärahoja liikuntapaikkojen ja lähiliikunta-alueiden kehittämiseen. Kinnulan kunnanhallitus perusti 5.3.2018 työryhmän selvittämään liikuntapaikkojen kehittämistä 9.11.2017 tehdyn valtuustoaloitteen pohjalta. Kinnulan kunnan strategiassa vuosille 2016-2020 liikunta nähdään tärkeänä kuntalaisten hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tästä syystä koko kunnan liikuntaolosuhteiden kehittämistyö on ensiarvoisen tärkeää. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi liikuntapaikkaselvitys ja kuntalaisten laajamittainen kuuleminen edesauttavat mahdollisessa liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksen hakemisessa. Laaja selvitys mahdollistaa kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden mittaamisen ja jatkossa myös seurannan. Kulttuurinäkökohdat on mahdollista myös ottaa huomioon hankkeen aikana liikunta-, hyvinvointi- ja mielenterveyden edistäjänä. Hanketta ohjaa osallistavan liikuntasuunnittelun periaate. Selvitys toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan ja tärkeimpien sidosryhmien (esim. urheiluseurat, yhdistykset, eri ikäluokat ja toimijat, koulut) kanssa. Liikuntapaikan käyttäjien kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää liikuntapaikkasuunnittelussa ja tämä nousi esille myös valtuustoaloitetta käsiteltäessä. Lisäksi selvityksessähyödynnetään jo olemassa olevaa aineistoa kuten Lipas-järjestelmästä löytyviä tietoja sekä kunnassa aiemmin tehtyjä suunnitelmia tai selvityksiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

75951

Startdatum

01.07.2018

Slutdatum

29.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner