Projekt
Utvecklingsprojekt - 273911

Kinosalonki Sofiasta raahelaisen elokuvakulttuurin, yhteistyön ja yhteisöllisyyden kehittäjä

Kulttuuriyhdistys Bio Huvimylly ry

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kulttuuriyhdistys Bio Huvimylly ry yhteistyökumppaneineen rakentaa Kinosalonki Sofiasta raahelaisen elokuvakulttuurin ja yhteisöllisyyden pysyvän tukikohdan. Hankkeen aikana kinosalonkia kehitetään fyysisenä ympäristönä, palvelujen tarjoajana ja yhteisöllisenä, uusia verkostoja ja malleja luovana toimijana. Hankkeen aikana (tammikuu 2024 - kesäkuu 2025) muunnamme ensin Sofian talon kinosalongiksi. Tilat suunnitellaan ja muutos toteutetaan yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen ja Lybeckerin ja vapaan kentän ammattilaisten ja talkoolaisten kanssa. Tavoittelemme kinosalongin avajaisia kesäkuuksi 2024 ja Bio Huvimylly -näyttelyn avaamista tiloihin syksyllä 2024. Aloitamme heti myös kinosalongin tuotteistamisen ja palvelumuotoilun. Luomme ekologisia ja innovatiivisia fyysisiä kinosalonkituotteita ja helposti käytettäviä, innostavia palveluita, joita yritykset, yhdistykset ja yksittäiset ihmiset haluavat hankkia ja hyödyntää. Kun kinosalongin fyysiset puitteet ovat valmiit ja tuotteistus hyvässä vauhdissa, kehitämme salonkia yhteisöllisenä toimijana. Haluamme tarjota kiinnostavat puitteet ja uusia palveluja mm. kaupungin kasvatustyölle (päiväkodit, koulut, nuorisotoimi), yhdistyksille, vapaalle kentälle, yrityksille, asukkaille, matkailijoille ja elokuvakulttuurin ystäville. Samalla luomme osallisuutta ja hyvinvointia ja tuomme lisäresursseja alueelle. Yhteisöllisyys on ydinarvomme. Järjestämme pääsääntöisesti ilmaisia, matalan kynnyksen tapahtumia, joihin kaikki voivat osallistua. Hankkeen kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat siis kaikki Raahessa asuvat ja täällä matkailevat, mutta suomme myös erityistä huomiota ikääntyvän kaupungin senioreille sekä lapsille ja nuorille, jotka ovat kasvaneet lähes koko ikänsä kaupungissa ilman elokuvateatteria. Kinosalonki elvyttää paikallista elokuvakulttuuria, lisää asumisviihtyvyyttä, monipuolistaa elinkeinorakennetta ja vahvistaa alueemme houkuttelevuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

273911

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner