Hanke
Utvecklingsprojekt - 49177

Kirkkaasti puhtaampi Ruokojärvi

Pro Ruokojärvi ry.

19.05.2017 - 15.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tämä hanke on esiselvityshanke Ruokojärven kunnostustyön taustoittamistra varten. Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää eri kunnostustoimenpiteiden toteuttamisen mahdollisuudet, hinnat vaihtoehtoisille toimenpiteille sekä hoitaa tarvittavat selvitys- ja lupa-asiat. Esiselvityshankkeen jälkeen Pro Ruokojärvi ry:llä tulisi olla suunnitelma, millä toimenpiteillä järven kunnostushanketta lähdetään viemään eteenpäin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49177

Aloituspäivämäärä

19.05.2017

Loppumispäivämäärä

15.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Riskhantering
byaverksamhet
miljö
naturens mångfald
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
vattenvård
välfärd
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt