Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 40998

Kirkkotupien kulttuuripolku

Utsjoen kirkkotupayhdistys ry, Ohcejoga girkostohposearvi rs

12.09.2017 - 29.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Utsjoen kirkkotupien yhteyteen rakennetaan kulttuuripolku,jossa esitellään alueen paikallishistoriaa. Tavoitteena on mahdollistaa saamelaisten perinteisen hautajaissaattueen muistotilaisuuksien aikana ja toisaalta monipuolistaa kirkkotupien matkailullista kuvaa. Kohderyhmänä ovat niin paikalliset asukkaat, koulut ja matkailuyritykset. Hanke tuo elinvoimaa ja näkyvyyttä paikkakunnalle ja tukee kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen kestävää käyttöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

40998

Aloituspäivämäärä

12.09.2017

Loppumispäivämäärä

29.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt