Hanke
Utvecklingsprojekt - 50047

Kirkonkylät palvelukeskuksina

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

30.09.2017 - 03.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun kirkonkylien ja taajamien elinvoimaisuuden, palvelujen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden säilymiseen ja kehittämiseen tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja ja erilaisia kumppanuuksia. Eri sektoreiden välisten kumppanuuksien syntyminen ja kehittäminen edellyttävät asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista, keskustelua, yhteistyötä ja sitä kautta syntyvää keskinäistä luottamusta ja tasa-arvoa. Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen tavoitteena on: 1) Asukkaiden yhteisen tahtotilan syntyminen elinympäristön ja uusyhteisöllisyyden kehittämiseen. 2) Asenteiden muokkaaminen myönteisemmäksi asukasosallisuuteen ja rakennemuutoksiin. 3) Synnyttää kumppanuuksia kehittämällä uudenlaisia palvelutuotannon muotoja ja vahvistaa ja kehittää olemassa olevaa palvelutarjontaa. 4) Saada tyhjiä ja vajaakäyttöisiä tiloja hyötykäyttöön uudenlaisten toimintatapojen kautta. 5) Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistaminen, jotka ovat merkittäviä elinvoiman osatekijöitä. 6) Säilyttää ja kehittää maaseututaajamien/kirkonkylien elinvoimaisuutta. Vastata sote- ja maakuntauudistuksen haasteisiin maaseudulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

50047

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

03.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt