Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 19762

KIRNU-LEADER – Meijeristä Kulttuurikeskus Kirnuksi

Haapaveden Tanssin Tuki ry

15.02.2016 - 10.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

KIRNU-LEADER - Meijeristä Kulttuurikeskus Kirnuksi Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet Kulttuurikeskus Kirnulle. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on 1. sisustaa meijeri teatterikäyttöön, 2. rakentaa meijerin lastauslaiturille lämpiö ja 3. perustaa meijerille kulttuurikahvila. Kulttuurikeskus Kirnun pitkän aikavälin tavoitteena on 1. mahdollistaa paikallisyhteisöjen ja lähidemokratian vahvistaminen ja vahvistuminen kulttuurin keinoin, 2. mahdollistaa nuorten osallistuminen ja omaehtoinen toiminta, edistää kulttuuriharrastusta ja edistää nuorten viihtymistä alueella ja 3. mahdollistaa uudenlaisen yrittäjyyden kehittyminen. Hankkeen tulosodotukset Hankkeen näkyvänä tuloksena on Kulttuurikeskus Kirnu, joka jossa toimii Kulttuurikahvila. Kulttuurikeskus Kirnu työllistää kulttuuritoimijoita alueellisesti, paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kulttuurikeskus Kirnu toimii kulttuurin harrastuspaikkana ja kulttuurin nauttimisen paikkana. Kulttuurikeskus Kirnussa toimii uusi yritys Kulttuurikahvila, joka palvelee Kulttuurikeskus Kirnun asiak-kaita ja harrastajia. Hankkeen toteutus Hankkeessa 1. Sisustetaan meijeri kulttuurikäyttöön Kulttuurikeskus Kirnuksi 2. Rakennetaan Kulttuurikeskus Kirnuun lämpiö ja perustetaan Kulttuurikahvila Hankkeen kohderyhmä Meijerin sisustaminen toimivaksi kulttuurikeskukseksi ja kulttuurikahvilan perustaminen, hyödyntää välittömästi ja myös päättymisen jälkeen paikallisesti ja alueellisesti niin 1. kulttuurinharrastajia = kuntalaisia kuin 2. kulttuurin kuluttajia= kunnan ja alueen väestöä vauvasta vaariin 3. kulttuuriyhdistysten toimintaa ja niiden kehittämistä, yhdistysten mahdollisuuksia tukea lasten, nuorten ja aikuisten kulttuuriharrastusta. 4. paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia kulttuuritoimijoita - Kulttuurikeskus Kirnu mahdollistaa monipuoliset vierailunäytökset ja -esitykset sekä konsertit.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

19762

Startdatum

15.02.2016

Slutdatum

10.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner