Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 128125

Kiuruveden taajaman Yhtylä-Kairikko -alueen valokuituverkon rakentamishanke

Kiuruveden kaupunki

01.04.2020 - 31.03.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yhtylä-Kairikko valokuituhanke on osa Kiuruveden taajaman valokuituhanketta. Taajama on jaettu kolmeen hankealueeseen: Yhtylä-Kairikko alue, Hovin alue ja keskustaajaman alue. Nyt toteutukseen lähtee Yhtylä-Kairikon hankealue. Hanke on yleishyödyllinen investointihanke. Tavoitteena on parantaa taajaman tietoliikenneyhteyksiä ja parantaa Kiuruveden kaupungin elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128125

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

31.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner