Hanke
Utvecklingsprojekt - 178062

Kiusaaminen seis

Salibandy Club Classic ry

28.02.2022 - 27.02.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Urheiluseuroissa tehdään kodeissa tapahtuvaa kasvatustyötä tukevaa lasten ja nuorten ohjaamista terveellisiin ja liikunnallisiin elämäntapoihin. Kiusaaminen ja eriarvoisuus on pesiytynyt yhteiskunnan rakenteisiin ja varsinkin työ- ja koulumaailmassa näitä lieveilmiöitä on yhä enenevissä määrin. Liikkumattomuus, yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat myös seutukunnallamme olemassa olevia negatiivisia tekijöitä. Niiden ehkäiseminen tulevaisuudessa on tärkeää, jotta yksilöt voisivat paremmin. Samalla seurat voivat olla edelläkävijöitä opettamalla lapset ja nuoret hyväksymään paremmin muiden erilaisuuden, sekä puuttumaan kiusaamiseen heti. Tavoitteena on lisätä suvaitsevaisuutta kaikenlaista erilaisuutta kohtaan ja opastamalla sekä yksilöitä että ryhmiä kehittymään uudella ja tehokkaalla tavalla. Menetelmä pyrkii yhdistämään erilaisuudet ja luomaan suvaitsevaisuutta ihmisten välille. Hankkeella haluamme tuoda ihmisissä esiin empatiaa, siviilirohkeutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Dropin liike johtaa hanketta ja tuottaa materiaalit ja paikallisten hanketyöntekijöiden kouluttamisen muutoskouluttajiksi, jotka puolestaan jakavat tietoa ja kouluttavat seuraan sosiaalisia ankkureita ”muutosagentteja”. Hankkeen alussa kaikille osallistujille tehdään kyselytutkimus havainnoista kiusaamiseen, hyväksymiseen ja syrjäytymiseen sekä muihin lieveilmiöihin johtavista asioista seurassa, koulussa ja yhteisössä. Sama kyselytutkimus tehdään hankkeen lopussa, jolloin saadaan tietoa lähtötilanteesta, vaikutuksista ja hankkeen aikana tapahtuvasta muutoksesta. Hyödynsaajina ovat seurassa harrastajat ja perheet. Kaikki tämä hyvä valuu seuroista yhteisön hyödyksi, tervehdyttäen ajattelutapaa ja yhteiskuntaa. Välillisesti hyödynsaajina lisääntyvästä hyvinvoinnista on koko seutukunta, yritykset, kunnat, kuntien terveys- ja sosiaalipalvelut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

178062

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

27.02.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt