Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 210624

Kivääri- ja pistooliammunnan olosuhteiden kehitys Lahnuksessa

Esbo Skytteförening ESF rf

31.08.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Uudellamaalla on vähän ulkoampumaratajoa kivääri- ja pistooliampujille. Lahnuksen ampumarata Pohjois-Espoossa on valmiiksi luvitettu keskusampumaradaksi ja ensimmäisten kiväärin- ja pistoolin harjoitusratojen luominen sinne palvelisi koko Keski-Uudenmaan alueen väestöä. EMOn alueella Uudellamaalla asuu tuhansia aktiivisia urheiluampujia, aktiivisia reserviläisampujia ja ainakin kymmenisen tuhatta metsästäjää. Koska Lahnuksen rata on avoin kaikille voidaan vielä huomioida muiden ampumarataa käyttävien lajiryhmien harrastajat. Kaikkiaan merkittävä joukko aktiivisia harrastaja on ilman harrastusmahdollisuuksia kohtuullisen ajomatkan sisällä. Hankkeella tavoitellaan 11 paikkaisen 50 metrin yhdistetyn kiväärin ja pistoolin elektronisen radan ja 10 paikkaisen 25 metrin elektronisen pistooliradan rakentamista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

210624

Startdatum

31.08.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner