Hanke
Utvecklingsprojekt - 14271

Kivijärven venereitti

Luumäen kunta

29.02.2016 - 24.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Toteutetaan Kivijärven venereitin esisuunnitelman tutkimusohjelman mukaiset tutkimukset käsittäen kaikuluotauksen, tankoharauksen ja lattamittaukset. Tutkimusten ja esisuunnitelman perusteella laaditaan yleissuunnitelma, jossa esitetään väylän linjaus ja merkintä sekä mahdolliset ruoppaukset. Yleissuunnitelma liitetään vesilain mukaiseen hakemussuunnitelmaan, jolla haetaan aluehallintovirastolta lupaa vesistön osan määräämiseksi yleiseksi paikallisväyläksi. Vesilain mukaisen lupapäätöksen jälkeen väylälle laaditaan väyläesitys Liikenneviraston Sisävesiväylät yksikköön

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14271

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
aktivitetsturism
naturens mångfald
rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt