Projekt
Investeringsprojekt - 282233

Kivitaipaleen valokuituhanke

Napapiirin Kuituverkot Oy

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rovaniemellä sijaitsevassa Kivitaipaleen kylässä pyritään parantamaan merkittävästi tietoliikenneyhteyk-siä vuonna 2024 käynnistyvän hankkeen toimesta. Hankkeen aikana Kivitaipaleen kylään rakennetaan tietoliikenneverkko valokuidusta. Tietoliikenneverkon rakentamisen toteuttaa Napapiirin Kuituverkot Oy, joka hankkeen jälkeen hallinnoi ja ylläpitää kyläverkkoa ja tuottaa kyläverkkopalveluja Rovaniemellä. Hankkeella parannetaan merkittävästi kohteena olevan haja-asutusalueella toimivien muun muassa mat-kailualan yritysten tietoliikenneyhteyksiä ja samalla luodaan aito mahdollisuus muille paikallisille toimijoille liittyä valokuituverkkoon ja näin kehittää asukkaiden elinolosuhteita ja asuinviihtyvyyttä sekä turvataan alueella toimivien yritysten ja alueen elinkeinojen toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Hanke lisää myös alueen houkuttelevuutta sekä asuinpaikana, että lomanvietto- ja matkailualueena sekä ylläpitää ja edistää maaseutuyhteisön elinvoimaisuutta. Kyläläiset toimivat pääosassa valokuituliittymien myynnissä ja apuna valokuitureittien suunnittelussa. Kyläläisten aikomus on hoitaa talkootöinä liikenteen ohjauk-seen liittyvät tehtävät, rakentamisen jälkityöt, talkoolaisten kahvitukset ja muonitukset sekä hankkeen aikainen tiedottaminen ja viestintä kylällä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

282233

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Bredbandsinvesteringar på landsbygden

Typ av åtgärd

Bredbandsinvesteringar på landsbygden

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinvesteringar på landsbygden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner